Konkurs për praktikë të studentëve në AKP

4 Tetor, 2017

Universiteti “Kadri Zeka” në bashkëpunim me Agjensionin Kosovar të Privatizimit-zyra
regjionale në Gjilan, hap konkurs për pranimin e praktikantëve të rinj pa pagesë.

Konkursi mbetet i hapur deri me 24 Tetor 2017.

Për më shumë shikoni në dokumentin e bashkëlidhur

 

Praktike

Shkarko