Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2020-2021

30 Nëntor, 2021

Këshilli Drejtues  i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 30.11.2021, mori vendim të shpall Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2020/2021

Dokumentet që duhet të dorëzohen për aplikim:

  • Raporti i aplikimit për bursë nga SMU, kliko Këtu
  • Vërtetimin për statusin e studentit ( lëshohet nga fakulteti )
  • Pasqyrën e provimeve të dhëna ( lëshohet nga fakulteti )

Aplikimi për Bursën Universitare mund të bëhet nga data 01.12.2021 deri më 06.12.2021  ora 15:00

Për më shumë shikojeni konkursin më poshtë:

Konkurs për ndarjen e bursave 2020-21

Shkarko