Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”në Gjilan, për vitin akademik 2014/2015

21 Tetor, 2014

Dokumentacionin e nevojshëm mund ta shkarkoni më poshtë: