Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror të vitit akademik 2016/2017

23 Janar, 2017

Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, bazuar në kërkesat e Nëjsive akademike dhe në Statutin e Përkohshëm të Universitetit, shpall Konkurs për angazhimin e personelit akademik  në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror të vitit akademik 2016/2017