Ka hapur punimet Konferenca e parë DiGiDay 2019 organizuar nga UKZ

30 Maj, 2019

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan (UKZ), nën kujdesin e Rektorit të Universitetit  Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi organizoi Konferencën e parë DiGiDay 2019.

Konferenca e parë DiGiDay 2019,  organizohet  në bashkëpunim me Universitetin e Montenegros, Podgoricës, Malit të Zi,  Universitetin e Korçës “Fan S. Noli”, Shqipëri, Universitetin e Elabasanit “Aleksander Xhuvani”, Shqipëri,  Universitetin  “Nënë Tereza”, Shkup, Maqedoni Veriore,  Universitetin e Vlorës “Ismail Qemajli”, Shqipëri dhe  Universitetin e  Mitrovicës, “Isa Boletini”, Kosovë.

Konferencën e shpalli të hapur Rektori i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi. Ai pasi falënderoi pjesëmarrësit në konferencë, tha se në ditët e sotme është e pamundur të imagjinohet një kompani e madhe apo një ndërmarrje e vogël pa referencë minimale në internet, sepse ky informacion i bën klientët të besojnë në ndërmarrjet dhe shërbimet e tyre. Rektorit Kosumi, ndër tjerash ka thënë se ka gjasë që zbulimi i teknologjisë  të jetë shpikja më e madhe e njerëzimit në të gjitha kohërat.

Kurse Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin ‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan, Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi ka mbajtur fjalën hyrëse të Konferencës, duke thënë se të gjitha temat që do të paraqiten në konferencë do të jenë në interes të të gjithëve.

Në sesionin e parë të Konferencës, fillimisht  është paraqitur Dr. Erëin Bratengeyer, nga  Universiteti i Danubit Krems, Austri, me prezantimin e tij rreth, The brave new world of Artificial Intelligence (Bota e re trim e Inteligjencës Artificiale)

Sipas tij Inteligjenca Artificiale është e drejtuar nga shkenca e teknologjisë dhe pikëpamja filozofike.

Kurse Prof. Dr. Blerim Rexha,nga Universiteti i Prishtinës, ka paraqitur aspektin e sfidave të shërbimeve elektronike në Kosovë duke përdorur kartën e ID biometrike kombëtare në Kosovë në pajtueshmëri me rregulloren eIDAS.

Ai tha se në ditët e sodit ka rritje të kërkesës për më shumë shpejtësi dhe kapacitet në Internet, dhe më shumë fuqi përpunimi dhe ruajtje në çdo përdorues fundor të pajisje. Pajisjet elektronike dhe aplikacionet e tyre duhet të jenë të shpejta, por jo të humbasin tiparet kryesore të sigurisë. Andaj sipas tij, kartat e identitetit biometrik po bëhet  gjithnjë e më popullore, sfiduese për pajisjet tradicionale PC.

Prof. Dr. Erind Bedalli, nga Universiteti i Elabasanit “Aleksander Xhuvani”, Shqipëri, ka paraqitur një pasqyrë të aplikacioneve të inteligjencës artificiale në ekonomi.

Sipas Profesor Bedallit  në Inteligjencën Artificiale duhet të  shikohen disa fusha kryesore të studimit si perceptimi, mësimi, planifikimi,arsyetimin dhe mjetet kryesore që mundësojnë zbatimin e tyre. Ai thotë se i, disa aplikime të rëndësishme të Inteligjencës Artificiale në ekonomi janë përshkruar duke përfshirë çmimet dinamike, shitjet dhe marketingun e përshtatur, rritjen e efikasitetit operacional, zbulimin e mashtrimit, ndërfaqet e konsumatorëve, tregti algoritmike, etj

Prof. Dr. Bekim Fetaji, nga Universiteti Nënë Tereza, Shkup, Maqedonia Veriore ka paraqitur analizën e të Dhënave në Shëndetësi – Ardhmëria e Prognozës së Sëmundjeve. Sipas tij, fokusi i studimit kërkimor është të hetojë dhe të analizojë aktualitetin duke përdorur mjete të ndryshme softueri. Ai thotë se , ka  nevojë urgjente për të zhvilluar dhe integruar të reja matematikore dhe modele kompjuterike me aftësinë për të analizuar Big Data në mënyrë që të marrim informacion të dobishëm për të ndihmuar klinikët në diagnostikimin e saktë dhe trajtimin e pacientëve.

Prof.Asoc.Dr. Artan Dȅrmaku nga Universiteti Publik “Kadri Zeka” Gjilan, ka paraqitur një qasje heuristike për një caktim optimal të ndryshimeve universitare. Ai ka thënë se në ditët e sotme  është rritur numri i studentëve brenda institucioneve arsimore, duke çuar në kompleksitetin gjithnjë e më të lartë gjatë caktimit të studentëve në grupet  e mësimdhënies nga profesorët. Sipas tij, një heuristik i ri, qasja për zgjidhjen e problemit të matjes së Universitetit është propozuar dhe zbatuar, duke pasur në të njëjtën kohë edhe më shumë burime treguesish se si është disponueshmëria e profesorit, studentit, disponueshmëria optimale e sallave, pritja minimale e kohës për studentët në mes kurseve, etj.

Konferenca e parë DiGiDay 2019 do të vazhdoj edhe nesër me sesionin e dytë ku do të prezantohen projekte të ndryshme që Fakulteti i Shkencave Kompjuterike i ka realizuar deri më tani.