Informim per mbajtjen e provimeve tek Prof.Shkumbin Misini

25 Qershor, 2019

Informim per mbajtjen e provimit ne lendet: Konsumi dhe e drejta e konsumatorit, E drejta e konkurrences, dhe Analiza ekonomike e se drejtes do te  mbahen me date: 26.06.2019, ora 11:00, salla A02. Prof. Dr. Shkumbin Misini