Informatë për bursa nga Qeveria Zvicerane për studime të doktoratës dhe postdoktoratës

29 Gusht, 2017

Më poshtë keni informatën ku Ambasada Zvicerane ofron mundësi për studentët dhe hulumtuesit nga Kosova për bursa të doktoratës dhe postdoktoratës.

Informate per bursa nga qeveria zviceriane per studime te doktorates dhe postdoktorates