Informate mbi konferencat shkencore

13 Tetor, 2016

Studentet mund te dergojne abstraktet e tyre. Nese ju pranohen dhe shkojne per te bere prezentimin atehere shpenzimet i mbulohen nga GIZ.

Kete mundesi mund ta shfrytezojne deri ne tre student.