Ftesë për trajnim “Ndërmarrësia dhe Vetëpunësimi”

21 Shtator, 2021

Në kuadër të Projektit “Trajnime për Ndërmarrësi në komunën e Gjilanit dhe Shtërpcës” të financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Rinisë – MKRS e të implementuar nga AZHR Lindje, ftohen të gjithë të rinjët e moshës 18-24 vjeçare nga Komuna e Gjilanit dhe e Shtërpcës për aplikim për pjesëmarrje në këtë trajnim.

Trajnimi do të jetë 5 ditorë dhe do të organizohet gjatë muajit Tetor.

Mënyra e aplikimit: Formulari i aplikimit dhe dokumentet tjera duhet të dërgohen në formë elektronike në email adresën: [email protected]

Për më shumë informata rreth aplikimit klikoni në linkun:

https://drive.google.com/file/d/1aQoTPS1qpqkVHCTySQTgYPfBk_-2xcdR/view?fbclid=IwAR3Nm9ZbDUgDLMa17bK2V-O5kUjgRKtWUQr82QwD2x-c5Mp97TU4Xr2_Oro

Njoftimi per trajnim