Ftesë për punë praktike në Kompania Rajonale “Hidromorava”

8 Maj, 2019

Të nderuar studentë,

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidromorava” në Gjilan, kërkon disa studentë që të jenë pjesë e një aktiviteti punues që ka kjo kompani.

Gjatë planit të veprimit të aktiviteteve punuese Kompania “Hidromorava”, do të sigurojë shujtën ditore të ushqimit .

Për më shumë informata shih dokumentin e bashkangjitur apo  kontaktoni Kompaninë “Hidromorava” në Gjilan.

HIDROMORAVA