Ftesë për pjesëmarrje në tryezën debatuese/“16 Ditët e Aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore”

29 Nëntor, 2019

Të nderuar,

Ju njoftojmë  se  me datën, 2 dhjetor( E hënë) 2019, në ora 11:00, në sallën A34, misioni i OSBE- së në Kosovë në bashkëpunim me Universitetin “Kadri Zeka”, respektivisht, Dekanin e Fakultetit Juridik, Prof. Ass. Dr. Sadik Haxhiu, do të mbajë tryezë diskutimi “16 ditët e aktivizimit-Fushata kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore” .

Ftoheni të merrni pjesë në këtë organizim.

Ju mirëpresim!