Ftesë për pjesëmarrje në garat e Basketbollit dhe Ping-pongut

22 Mars, 2019
Të nderuar,
Federata e Sporteve Universitare më 28 dhe 29 Mars 2019 organizon garat në Basketboll dhe Ping-pong.
Ftoheni të merrni pjesë në këto gara  me skuadrat e Universiteteve tjera.
Linku për paraqitjen e ekipeve e gjeni këtu: https://www.polydojo.com/@fsuk_fsuk/form?formId=5c94bbc1e13d6400046ca50c
Në bashkangjitje është posteri me të dhënat bazike rreth kësaj ngjarje.