Ftesë për diskutim publik për projektligjin për AKA

1 Shtator, 2021

Instituti EdGuard organizon diskutim publik për projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim me bartësit publik dhe privat të arsimit të lartë në Kosovë.

Dikustimi publikë për projektligjin për AKA do të organizohet nëpërmjet platformës Zoom. Përveç tjerash, diskutimi synon të rishikojë projektligjin për AKA, i cili është në diskutim publik nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Kontributi i juaj si hisedar të arsimit të lartë në këtë diskutim është më së i rëndësishëm. Komentet nga diskutimi do t’i përcillen MASHTI-t për rishikim.

Diskutimi do të mbahet të premten me 3 shtator 2021 nga ora 14:00 përmes Zoom. Në diskutimin publik mund të qaseni nëpërmjet linkut të mëposhtë:

https://zoom.us/j/95344792086?pwd=QmZ6dTYwRTR3a1hUd3lsQnJMZDRuQT09

Meeting ID: 953 4479 2086

Password: 123123