Fjala e Rektorit Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi në Ceremoninë e Diplomimit të Studentëve

6 Nëntor, 2019

Fjala e Rektorit Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi në Ceremoninë e Diplomimit të Studentëve

Shkarko