Federata e Sporteve Universitare me 02 Qershor 2019 organizon gara në Not

27 Maj, 2019
Të nderuar,
Federata e Sporteve Universitare me 02 Qershor 2019 organizon gara në Not.
Ftoheni të merrni pjesë në këtë garë, ku do të marrin pjesë edhe studentët e Universiteteve dhe Kolegjeve tjera.
Regjistrimi i studentëve bëhet në pishinen Zenit në Podujevë.
Në bashkangjitje është posteri me të dhënat bazike rreth kësaj ngjarje.