Është hapur thirrja për Programin e Zhvillimit të Fakulteteve – Fulbright 2018-2019

22 Nëntor, 2017

Të nderuar,

Është hapur thirrja për Programin e Zhvillimit të Fakulteteve – Fulbright 2018-2019

Qëllimi i programit është ti mundësojë hulumtuesëve të rinjë (asistentëve dhe kandidatëve të doktoraturës) të marrin pjesë në praktikat më të mira dhe qasjet teorike për zhvillimin e kurrikulave në Shtetet e Bashkuara. Pjesëmarrësit do të mësojnë strategji konkrete se si të zhvillojnë kurrikulën për një kurs, duke përfshirë një pasqyrë të burimeve akademike dhe kërkimore.

Afati i Aplikimit: 31 dhjetor 2017

Për më shumë keni linku: https://xk.usembassy.gov/2018-2019-fulbright-faculty-development-program/