Agjenda e aprovuar nga Senati i UKZ-së  për Afatin Prill 2021

21 Prill, 2021

Agjenda e aprovuar nga Senati i UKZ-së për Afatin Prill 2021

  1. Paraqitja e provimeve: nga 21.04.2021 deri më 23.04.2021.
  2. Studentët mund të paraqesin më së shumti dy (2) provime.
  3. Shpallja e Orarit të provimeve: deri më 21.04.2021
  4. Mbajtja e provimeve për Afatin e Prill 2021: nga 26.04.2021 deri më 30.04.2021.
  5. Hapja e SMU për vendosjen e notave: nga 26.04.2021 deri më 12.05.2021 (pa shtyrje të afatit).
  6. Dorëzimi i fletëparaqitjeve fizike: deri më 14.05.2021.