Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin master–Juridiko Penal &QLSHD-Afati i Qershorit 2021/2022

1 Qershor, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik në niveln master, të programit Juridiku Penal dhe QLSHD, se paraqitja e provimeve për Afatin e Qershorit mund të bëhet nga data 01.06.2022 deri më datën 11.06.2022 ora 23:59.

Në bazë të Vendimit të MASHT nr. 01B/344, studentët nuk janë të obliguar të bëjnë pagesë për paraqitjen e provimeve.

Suksese!

Orari i provimeve per afatin e qershorit 2022-Programi Master Juridiko-Penal-24.05.2022-PDF

Shkarko

Orari i provimeve - Qershor 2022 - QLSHD

Shkarko