Vazhdohet Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor dhe master – Afati i Shtatorit 2021/2022

5 Shtator, 2022

Njoftohen studentët në nivelin bachelor dhe master të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se paraqitja e provimeve për Afatin e Shtatorit 2021/2022  mund të bëhet deri më datën 06.09.2022 ora 23:59.

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome, në nivelin bachelor nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Shtatorit 2021/2022 për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

Në bazë të Vendimit të MASHT nr. 01B/344, studentët nuk janë të obliguar të bëjnë pagesë për paraqitjen e provimeve.

 

Suksese!