Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Qershorit 2021/2022

1 Qershor, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit, Juridik, Ekonomik, Shkenca Aplikative dhe Shkenca Kompjuterike të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, në nivelin bachelor, se paraqitja e provimeve për Afatin e Qershorit mund të bëhet nga data 01.06.2022 deri më datën 11.06.2022 ora 23:59.

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome, në nivelin bachelor nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Qershorit për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

Në bazë të Vendimit të MASHT nr. 01B/344, studentët nuk janë të obliguar të bëjnë pagesë për paraqitjen e provimeve.

Suksese!

1 - Orari i provimeve - Afati i Qershorit - 2022 - Parashkollor

Shkarko

2 - Orari i provimeve - Afati i Qershorit - 2022 - Fillor

Shkarko

Orari i provimeve per afatin e qershorit 2022-Programi Bachelor-Fakulteti Juridik-Pdf

Shkarko

Orari i Provimeve Afati i Qershorit 2022_Fakulteti Ekonomik

Shkarko

FSHA-Afati i qershoriiittt

Shkarko

FSHK-Afati-i-Qershor-2022 v01.06.2022

Shkarko