Rihapet sistemi për paraqitje të provime për nivelin master – Afati i Nëntorit

22 Shkurt, 2019

Njoftohen studentet e nivelit master ne programet:

  • Qeverisja Lokale dhe Shoqeria Demokratike
  • E-qeverisja

Se do te rihapet Afati i Nentorit per paraqitje te provimeve. Afati do te hapet vetem per studentet qe kan pasur probleme si refuzimi i notes apo nuk jane notuar nga profesoret pershkak te probleme me sistem.

Afati do te jete i hapur nga data 22.02.2019 deri me 25.02.2019.

Studentet duhet te nxjerrin pagesen per paraqitje te provimeve dhe te henen, me date 25.02.2019, ta sjellin te pa-paguar, te zyrtari per sherbim te studenteve ne nivelin master i cili do ta kontrolloj nese vertet ka pasur probleme gjate afatit te nentorit dhe do ta lejoj paraqitjen e provimeve ose jo.

Fletepagesa nuk duhet te paguhet.

Ju njoftojme qe nuk organizohen provime por do te vlejne notat nga Afati i Nentorit.