Njoftim – Shtyrje të aplikimit për “Hulumtues më i mirë i vitit 2022”

Senati i UKZ-së, ne mbeldhjen e XLII te mbajtur me 02.03.2023, vendosi te shtyje afatin per praqtije te kanidateve per “Hulumtues te vitit 2022” deri te dielen me 05.03.2023.
Aplikimi mund te behet ne forme elektronike duke derguar kerkesen ne emailin: [email protected] dhe [email protected].
Kandidatet qe konkurojne, duhet te plotesojne kushtet e kerkuara me Shpalljen nr 05/365 date 23/02/2023 dhe  te kene se paku dy punime te publikuara ne WoS dhe/ose SCOPUS (sipas neni 9 pika 3.1 e Rregullores p`r veprimtari kerkimore-shkencore ne UKZ ref. 02/804 date 12.05/2022).
Kryetari i KSH te UKZ, prof.dr. Xhevdet Thaqi