ZHVILLOHET VIZITA E RADHËS MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “QUADIC”

6 Shtator, 2021

Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Dukagjin Leka, së bashku me  bashkëpunëtorët e tij,  kanë pritur në një takim punë, Jehona Lushaku Sadriu, Koordinatore e zyrës  së  Erasmus+ në Kosovë, si dhe Blerina Zijaqa, zyrtare në Erasmus+.

Qëllimi i takimi kishte karakter monitorues për projektin QUADIC – Quality development of international cooperation and project management, projekt ky i fituar nga UKZ në programin ERASMUS + Cooperation for Innovation and the exchange of good Practics.

Prorektori Leka, gjatë takimit i ka njoftuar përfaqësueset e zyrës së Erasmus, rreth aktiviteteve të projektit në fjalë, zhvillimit dhe implementimit të tij deri në ketë fazë, si: raporti i mesëm për agjencinë ekzekutive të Komisionit Evropian, buxheti i shpenzuar, transferet, vizitat zyrtare, pajisjet e blera,koordinimi me partnerët dhe hapat për punët në të ardhmen.

Kurse përfaqësues nga zyra e Erasmus + në Kosovë u ndanë të kënaqur me punën e zyrës për bashkëpunim ndërkombëtar.

Projekti QUADIC, ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve për projektet ndërkombëtare , ku  Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan është koordinator i projektit, derisa  financohet nga Komisioni Evropian.