Vendimi i Komisionit Qendror për Zgjidhjen e Ankesave në shkallë të dytë

28 Shtator, 2018

Komisioni Qendror për Zgjidhjen e Ankesave në shkallë të dytë për kandidatët e pa pranuar në afatin e dytë për vitin akademik 2018/2019, me datë 28.09.2018 ka shqyrtuar raportet e zgjidhjes së ankesave në nivel të shkallës së parë si dhe ankesave të drejtuara Komisionit Qendror dhe lidhur me këtë ka marrë këtë vendim:

 

Vendimi i Komisionit Qendror per zgjidhjen e ankesave ne shkalle te dyte

Shkarko