Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020

18 Dhjetor, 2019

Në bazë të Konkursit për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020 të dates 02.12.2019, me numër të referencës 02/2547, Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, pas shqyrtimit të aplikimeve mori Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020

Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019-2020

Shkarko