Universitetin “Kadri Zeka” me projekte te reja në ERASMUS +

7 Shtator, 2020

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, ka arritur të ketë projektin e radhës për shkëmbimin e stafit dhe studentëve për ICM në Key Action 107, në bashkëpunim me Universitetin “Celal Bayar” të Manisas dhe 7 partnerë të tjerë. Projekti do të zgjasë 24 muaj.

Bashkëpunimi është çelësi i suksesit!