Universiteti i Miçigenit ka hapur thirrjen për aplikim

7 Korrik, 2016
Thirrje për aplikim për Çmimin e Zhvillimit Profesional Weiser për të kryer kërkime në Universitetin e Miçiganit për 4 javë ose 3 muaj! Përfshihet secila fushë e hulumtimit apo mësimdhënies në Universitetin e Miçiganit në SHBA.
 Afati i aplikimit zgjat deri më15 shtator  2016
Për më shumë informata dhe për mënyrën e aplikimit vizitojen web faqen : [email protected]   ose https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html dhe ne linkun:

Call for Applications from Faculty Members in Selected Countries of Europe and Eurasia