Università per Stranieri di Perugia ofron bursa afatgjate për qytetarët e Kosovës

11 Maj, 2023

Università per Stranieri di Perugia ofron 3 bursa afatgjate për studentët nga Kosova.

Aplikimet mund të bëhen deri më 23 maj 2023

Kërkohen njohuri të gjuhës italiane të nivelit B2.

Ambasada e Italisë në Kosovë do të presë intervistat ndërmjet përfaqësuesve të Universitetit të Perugias dhe kandidatëve që ata do të përzgjedhin.

Për më shumë informata vizitojen veb faqen: ambpristina.esteri.it