UKZ ka marrëveshje bashkëpunimi me KEDS Academy-Ftesë për aplikim

13 Nëntor, 2015

UKZ ka marrëveshje bashkëpunimi me KEDS Academy e cila fillon me gjeneratën e tretë të mundësive të përfitimit të përvojave vendore dhe ndërkombëtare.

Për tu informuar rreth aplikimit dhe për të shkarkuar aplikaconin, vizitoni webfaqen e KEDS Academy duke klikuar në llinkun më poshtë:

http://kedsacademy.com/activities/385/informata-rreth-aplikimit

www.kedsacademy.com