UKZ fillon mësimin online

20 Mars, 2020

Të dashur studentë, staf akademik, zyrtarë, familjarë dhe publik i nderuar,

Në bazë të përgjegjësive që më jep Statuti i Përkohshëm i UKZ, sot kam marrë vendim që Procesi mësimor në UKZ, në të gjitha njësitë akademike dhe në të gjitha nivelet, nga sot vazhdon në formatin onlajn, në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Statutin e përkohshëm të Universitetit Publik “Kadri Zeka Gjilan.

Mësimi onlajn zhvillohet në platformat:

https://meet.google.com/

E-learning, Moodle të UKZ

Për më shumë shihni:

Vendimin e Rektorit të UKZ, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi

Vendim COVID 19