UKZ dhe Shkolla e Drejtorëve të IAP në Tiranë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi

14 Nëntor, 2022

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, përfaqësuar nga Prof. Dr. Bajram Kosumi dhe Qendra Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar në Tiranë, përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor Z. Geron Kamberi kanë nënshkruar marrëveshja bashkëpunimi.

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është bashkëpunimi midis dy institucioneve duke synuar zhvillimin e mëtejshëm të njohurive profesionale e akademike dhe ngritjen e kapaciteteve të stafit.

Bashkëpunimi i ndërsjellët i palëve do të realizohet në fushat e bashkëpunimit si partnerë në projekte të ndryshme në fushën e lidershipit dhe menaxhimit të arsimit: projekte lokale, vendore, rajonale, kombëtare e ndërkombëtare kryesisht të financuara nga BE si Erasmus +, Horizon 2021 etj.; organizimin e përbashkët  të aktiviteteve shkencore, ekonomike dhe kulturore nëpërmjet simpoziumeve, konferencave e debateve; shkëmbimin e literaturës shkencore dhe përvojës lidhur me lidershipin dhe menaxhimin  në arsimin, si dhe bashkëpunime në kuadër të trajnimeve të ndryshme.