TRAJNOHUNI PA PAGESË ME 300 ORË NË TEKNOLOGJI INFORMATIVE

11 Gusht, 2022

Projekti “ICT for Kosovo’s Growth” i financuar nga Bashkimi Evropian Zyra në Kosovë, organizon trajnime falas për të rinjët dhe të rejat e vendit tonë në fushën e ICT’së. Vetem gjatë 4 raundeve të deritanishme ka trajnuar mbi 1.238 të rinj, nga ta, mbi 990 të çertifikuar në module të ndryshme, ku prinë Web Development me 348 të certifikuar (35 %), CyberSecurity me 289 të çrtifikaur (29 %), Java progamming me 177 të çertifikuar (18 %), Python Programming me 146 të çertifikuar (15 %), si dhe Bigdata Analytics me 30 të çertifikuar (3 %) etj.

Me hapjen e raundit të ri për aplikime (Rundi V), të rinjtë e të rejat do të kenë mundësi të zgjedhin njërin nga 7 modulet e avancuara të trajnimeve 5-mujore me kurrikula të bazuara në industri prej 300 orësh, ofruar nga trajnerë vendorë e ndërkombëtarë, si Cybersecurity Professional, Web Development Application Professional, Web Dev Application Practitioner, Enterprise Java and Mobile Appl Developer, Python Programming, BigData Analytics dhe Machine Learning

Thirrja e re, për raundin V, tanimë është e hapur nga 25 Korrik deri më 20 Gusht, dhe të interesuarit në një nga 7 modulet e projektit, mund të aplikojnë përmes platformës online https://e.ictkosovo.eu/

Trajnime Pa Pagesë
📲Aplikimi bëhet online përmes platformës 📲

Ja dhe linku: https://e.ictkosovo.eu/?fbclid=IwAR3gDX4rvIsVX3BppM3257fEdIbC1bFnx1eCP2HXxqVBcF1IvRX1_B7Cji0
veb: https://e.ictkosovo.eu/

Modulet e trajnimit janë:
Moduli 1️⃣ Cybersecurity Professional
Moduli 2️⃣Web Application Development Professional
Moduli 3️⃣ Web Application Development Practitioner
Moduli 4️⃣ Enterprise Java and Mobile Application Developer
Moduli 5️⃣Python Programming
Moduli 6️⃣ Big Data Analytics / Data Science
Moduli 7️⃣Machine Learning

Project Team

EU Support for the Competitiveness of Kosovo’s ICT Sector

Address: Str. Zagreb, Entrance No.23, 2nd floor, no.9, 10000 Pristina, Kosovo

M: +38344916156;

E: [email protected]

W: www.ictkosovo.eu;

F: KosovoICTSupport;