Thirrje për pjesëmarrje në Kongresin Botëror Turk Ndërkombëtar mbi Shkencën dhe Inxhinierinë

12 Shkurt, 2019

“Kongresi Botëror Turk Ndërkombëtar mbi Shkencën dhe Inxhinierinë (UTUFEM)”, i cili u iniciua nën udhëheqjen e Universitetit Niğde Ömer Halisdemir (NOHU) dhe L.N. Universiteti Kombëtar Gumilyov Eurasian (ENU), synon të sigurojë shkëmbimin e informacionit në fushën e Shkencës dhe Inxhinierisë dhe të vendosë bashkëpunimin shkencor. Kongresi i parë i Kongresit UTUFEM do të mbahet dhe do të organizohet nga Universiteti Niğde Ömer Halisdemir, Niğde, Turqi në datat 17-18 qershor 2019 në Kongresin e Kongresit dhe të Kulturës së Şehit Ömer Halisdemir dhe i Dytë është parashikuar të mbahet nga L.N. Gumilyov Euroaziatike Universiteti Kombëtar në Astana, Kazakistan në vitin 2020. Kongresi mbulon të gjitha fushat që lidhen me Shkencën dhe Inxhinierinë.  Gazetat që do të prezantohen në kongres do të botohen në e-libër si tekst i plotë dhe tekstet e zgjatura të dokumenteve të përzgjedhura do të jenë të shtypura dhe të botuara në Journal of International Turkic World Science and Engineering. Ne presim që të gjithë shkencëtarët që punojnë në fushën e Shkencës dhe Inxhinierisë të marrin pjesë në kongresin tonë. Për të arritur informacionin e detajuar rreth Kongresit që ka temën “Horizonte të Reja në Shkencë dhe Teknologji në Botën Turke” ju lutemi vizitoni faqen e Kongresit; http://utufem.org/ Për të dërguar Abstraktet ose Dokumentet e Plota, ju lutemi përdorni adresën e e-mailit [email protected].