Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI

12 Shkurt, 2021

Të nderuar,

ju njoftojmë se është hapur thirrja për konferencën vjetore ENAI – Konferenca Evropiane për Integritetin Akademik dhe Plagjiaturën 2021!

 Shihni detajet më poshtë:

Llojet e parashtresave:

–          Prezantimi pa punim të plotë

–          Prezantimi me punim të plotë (punimet që do të dorëzohen pas konferencës)

–          Punëtori

–          PechaKucha( https://en.ëikipedia.org/ëiki/PechaKucha ) ose të ngjashme – kjo lloj paraqitjeje zëvendëson posterat dhe kërkon regjistrimin e një videoje të shkurtër

Punimet e plota të paraqitura në konferencë do t’i nënshtrohen rishikimit rigoroz të “double blind peer review”. Libri i punimeve të pranuara do të botohet brenda serisë së librave të Springer Etika dhe Integriteti në kontekste arsimore.

Parashtresat:

–          Abstrakt (500-1000 fjalë) për të gjitha llojet e paraqitjeve

–          Dorëzimi i abstrakteve: përmes Zonës së Delegatit pas regjistrimit

–          Të gjitha abstraktet do t’i nënshtrohen një shqyrtimi të “double blind peer review”.

Afatet:

–          Dorëzimi abstrakt – 01 Mars, 2021

–          Reagime nga vlerësuesit – 01 Prill, 2021

–          Versioni përfundimtar i abstrakteve – 01 Maj, 2021

–          Video për videon PechaKucha: 01 Qershor, 2021

Për më shumë detaje, ju lutemi vizitoni konferencën tonë: http://academicintegrity.eu/conference/