Thirrje për aplikime për Bursa në Universitetin e Teknologjisë Klagenfurt

3 Mars, 2022

Zhvillimi pozitiv i tregut rajonal të punës në sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) ka rezultuar në një kërkesë në rritje për profesionistë të kualifikuar. Universiteti i Klagenfurt po i përgjigjet kësaj kërkese duke trajnuar specialistë të kualifikuar në sektorin e TIK dhe duke i dhënë Bursat e Teknologjisë së Universitetit të Klagenfurt për semestrin dimëror 2022, të cilat synojnë:

  • Rritjen e numrit të profesionistëve të kualifikuar të TIK-ut,
  • Rritja e diversitetit në shtetin federal të Carinthia-s dhe në Universitetin e Klagenfurt,
  • Rritja e numrit të studentëve ndërkombëtarë në Universitetin e Klagenfurt, dhe
  • Promovimi i përpjekjeve ndërkombëtare të Universitetit të Klagenfurt-it.

Bursistëve do t’u mundësohet financimi i vitit të dytë të programit të masterit me një praktikë të paguar, e cila është gjithashtu pjesë e kurrikulës. Deri më tani, në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë së Karintit (WKO) dhe Federatën e Industrive Austriake (IV), mbajtësit e bursave janë mbështetur në gjetjen e një praktike me pagesë në vitin e parë të programit të tyre Master. Shih detajet:    https://oead.at/en/news/article/2022/02/neue-ausschreibung-der-university-of-klagenfurt-technology-scholarships-2? fbclid=IwAR3H3hRs5HLIJ3FXYNrXvvM13rSueDpTf2bMu8nAbmJrcPMw0IxGfmnnhW4

Bazuar në një marrëveshje me Universitetin e Klagenfurt, OeAD ka publikuar thirrjen për aplikime dhe do të shoqërojë procesin e përzgjedhjes, dhënien e bursave dhe shërbimet e saj për bursistët e përzgjedhur.

Të drejtë për aplikim kanë studentët të cilët:

Kanë përfunduar një diplomë Bachelor në një fushë studimi TIK, në një nga vendet/rajonet e mëposhtme: Shqipëri; Algjeria; Argjentinë; Bjellorusia; Bosnja dhe Hercegovina; Bullgaria; Kongo – Republika Demokratike e; Kroacia; Egjipti; Estonia; Greqia; Izraeli; Jordani; Kosova; Letonia; Libani; Libia; Lituania; Mali i Zi; Maroku; Maqedonia e Veriut; territoret palestineze; Polonia; Portugalia; Rumania; Federata Ruse; Serbia; Sllovenia; Republika Arabe Siriane; Tunizia; Turqia; Ukrainë; Uruguai; Uzbekistani; Vietnami.

Aplikimi mund ta bëjnë të interesuar që dëshirojnë të ndjekin një nga programet e mëposhtme të masterit:

Master në Matematikë

Master në Studime të Lojërave dhe Inxhinieri

Master në Informatikë

Master në Menaxhimin e Informacionit

Master në Inxhinierinë e Informacionit dhe Komunikimit (ICE):

Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë

Dega e Rrjeteve të Studimit dhe Komunikimit

Dega e Studimit Inxhinieri Biznesi

Gjinia Femërore ftohen shprehimisht të aplikojnë.

Gjithsej do të jepen 12 bursa.

Afati i fundit i aplikimit është 13 Mars 2022.