Thirrje për Aplikim për Shkëmbim të Stafit dhe Studentëve të UKZ-së në Universitetin “Celal Bayar” Turqi

21 Dhjetor, 2021

Të dashur studentë, të nderuar staf akademik,

Ju lutem gjeni  thirrjen për aplikim të stafit dhe studentëve të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për shkëmbim në kuadër të marrëveshjes që kemi me Universitetin “Celal Bayar” në Manisa të Turqisë.

Thirrje per Aplikim per Shkembim Studentor ne Universitetin – Celal Bayar – Turqi – 20.12.2021

Thirrje per Aplikim per Staf ne Universitetin – Celal Bayar – Turqi – 20.12.2021