Thirrje për aplikim në programin “Zhvillimi i njohurive mbi qeverisjen lokale“

1 Shtator, 2022

Në kuadër të projektit ‘Diversiteti gjinor si mjet për politika dhe programe gjithëpërfshirëse në nivel lokal’ i cili financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim, Fondacioni Jahjaga organizon programin “Zhvillimi i njohurive mbi qeverisjen lokale“ për zhvillimin profesional të vajzave të reja në politikë. Qëllimi i programit është të përgadisë vajzat e reja, studente apo të posadiplomuara me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme mbi qeverisjen lokale dhe zhvillimin e një karriere në politikë.

Për më shumë informacione shikoni linkun e bashkangjitur: http://www.jahjagafoundation.org/blog/thirrje-per-aplikim-ne-programin-zhvillimi-i-njohurive-mbi-qeverisjen-lokale%25ef%25bf%25bc