Thirrje nga ELFA për Kampusin Veror të Shkollës së Drejtësisë në Universitetin Bocconi

23 Mars, 2021

Që nga ky vit, Shkolla e Drejtësisë e Universitetit Bocconi po ofron një Shkollë Verore interaktive në Drejtësi për Studentët.

Përveç strukturës së tij shumë inovative, ky program gjithashtu lejon studentët e përzgjedhur të marrin kredite që mund të njihen nga Fakultete të tjera të Drejtësisë, sipas rastit dhe sipas kërkesave të tyre. Aplikimet u hapën javën e kaluar, dhe të gjithë studentët aplikantë nga Fakultetet e Drejtësisë/Juridik që janë Anëtarë të ELFA mund të përfitojnë automatikisht, nëse zgjidhen, nga një tarifë e reduktuar regjistrimi.

Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi ndiqni lidhjet për në Program: (https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/programs/summer+school/Summer+School+in+Law+For+University+Students/#:~:text=5%2D10%20July%202021&text=Bocconi%20Summer%20School%20in%20Law,topics%20with%20a%20multidisciplinary%20approach. )

dhe për detajet për aplikimet (https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/summer+school/summer+school+in+law+for+university+students/info+and+applying).