Shpallje e konkurseve nga MASHT për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve dhe për projekte të vogla shkencore

25 Janar, 2017

Konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017, më poshtë keni linqet

 

Konkurs për projekte të vogla shkencore,  më poshtë keni linqet