Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të datës 16.09.2019 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm

19 Shkurt, 2020

Njoftim për kandidatin e suksesshëm,,,

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm,,

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm,

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Shkarko