Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të brendshëm të datës 13.03.2018 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm

12 Prill, 2018

Njoftim per kanditatet e suksesshem

Shkarko