Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, organizon prezantimin me temën  “Dita Botërore pa Viktima në trafikun rrugor”

22 Tetor, 2019

Te dashur studentë,

Ju njoftojmë se Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Infrasturkturës dhe Policinë e Kosovës, organizon prezantimin me temën  “Dita Boterore pa Viktima në trafikun rrugor” .

Në prezantim do të  marin pjesë, Shoqata e Sigurimeve te Kosovës – Drejtor Ekzekutiv  Sami Mazreku, Policia e Kosovës – Nenkolonel Jeton Rexhepi, Ministria e Infastrukturës,- Udhëheqës i Departamentit per Siguri në komunikacion rrugor Fejzullah Mustafa.

 Prezantimi planifikohet të zgjate 30 minuta dhe do te mbahet në sallën A34, të premten më 25 tetor 2019, ora 11:00. 

Ftoheni të merrni pjesë!