Senati ka zgjedhur Dekanin e FSHK-së dhe Prodekanin e Fakultetit të Edukimit

29 Tetor, 2019

Senati i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan në mbledjhjen e radhës që është mbajtur më 28. 10. 2019, ka votuar të propozuarit nga Këshillat e Njësive Akademike duke zgjedhur kështu strukturat menaxhuese të fakulteteve .

Senati ka votar për dekanin e Fakultetit të Shkencave Kopjuterike Prof. Ass. Dr. Artan Dërmaku.

Kurse Prodekan në Fakultetin e Edukimit është zgjedhur Prof. Ass. Dr. Bashkim Dalipi.