Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka” për vitin akademik 2020/2021

5 Tetor, 2020

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2020/2021

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më 06.10.2020 dhe 07.10.2020 deri në ora 15:30.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 06.10.2020 dhe 07.10.2020 deri në orën 15:30 dhe raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve. Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave!

 

Sqarim për Programin: E- Qeverisja

Kuotat e pranimit të kandidatëve janë bërë varësisht nga Fakulteti bazë (Drejtimi) në studimet Bachelor

Për FSHK → 20 Student

Për Ekonomik → 20 Student

Për Juridik → 10 Student

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Edukim Fillor

Shkarko

Edukim Parashkollor

Shkarko

Juridik

Shkarko

Banka, financa dhe kontabilitet

Shkarko

Menexhament dhe ndermarrësi

Shkarko

Shkenca Kompjuterike

Shkarko

Matematike Arsimore

Shkarko

Master -Qeverisja Lokale dhe Shoqeria Demokratike

Shkarko

Master - E-Qeverisja

Shkarko