Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024

24 Tetor, 2023

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2023/2024

Kandidatët e pa pranuar mund të parashtrojnë Ankesë dhe Raportin ta dorëzojnë në Shërbimin e Studentëve nga data 25.10.2023 deri 27.10.2023 në ora 16:00, duke klikuar: Këtu.

Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

Shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 30.10.2023 si më poshtë:

• Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – Salla BS/24, ora 10:00

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Preliminare Sistemet e Kontrollit dhe Intelegjenca Artifiale

Shkarko

Rezultatet Preliminare E-Qeverisja

Shkarko