Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2021/2022

30 Shtator, 2021

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati plotësues pranues për vitin akademik 2021/2022

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më dt. 01.10.2021 dhe 04.10.2021 deri në ora 15:30.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 01.10.2021 deri 04.10.2021 deri në ora 15:30, ndërsa shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 05.10.2021 në ora 10:00

Raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve me dt. 01.10.2021 dhe 04.10.2021.

Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

 

Rezultatet preliminare ne F. Edukimit- Arsimi Fillor

Shkarko

Rezultatet preliminare ne F. Edukimit- Arsimi Parashkollor

Shkarko

Rezultatet preliminare ne F. Ekonomik; Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Shkarko

Rezultatet preliminare ne F. Ekonomik; Menaxhment dhe Ndermarresi

Shkarko

Rezultatet Preliminare-F. Shkenca Kompjuterike-2021-2022

Shkarko

Rezultate preliminare ne F. Shkenca Aplikative 2021-2022

Shkarko

Rezultate preliminare ne F.Juridik 2021-2022

Shkarko