Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2021/2022

1 Shtator, 2021

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2021/2022

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më dt. 02.09.2021 dhe 03.09.2021 deri në ora 15:30.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 02.09.2021 dhe 03.09.2021 deri në ora 15:30, ndërsa shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 06.09.2021 në ora 10:00

 

Raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve me dt. 02.09.2021 dhe 03.09.2021. Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

 

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Preliminare në Fakultetin e Edukimit- Arsimi Parashkollor

Shkarko

Rezultatet Preliminare në Fakultetin e Edukimit- Arsimi Fillor

Shkarko

Rezultate Preliminare në Fakultetin e Shkencave Aplikative

Shkarko

Rezultatet Preliminare në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

Shkarko

Rezultatet Preliminare në Fakultetin Juridik

Shkarko

Rezultatet Preliminare Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Shkarko

Rezultatet Preliminare Menaxhment dhe ndërmarrësi

Shkarko