Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2023/2024

20 Korrik, 2023

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2023/2024

Kandidatët e pa pranuar mund të parashtrojnë Ankesë dhe Raportin ta dorëzojnë në Shërbimin e Studentëve nga data 21.07.2023 deri 26.07.2023 në ora 16:00, duke klikuar: Këtu.

Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

Shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 27.07.2023 si më poshtë:

• Fakulteti i Edukimit – Salla AS/14 , ora 10:00
• Fakulteti Ekonomik – Salla BS/03, ora 10:00
• Fakulteti Juridik – Salla BS/12, ora 10:00
• Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – Salla BS/24, ora 10:00

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Preliminare - Arsimi Parashkollor

Shkarko

Rezultatet Preliminare - Arsimi Fillor

Shkarko

Rezultatet Preliminare - Fakulteti Juridik

Shkarko

Rezultatet Preliminare - Shkenca Kompjuterike

Shkarko

Rezultatet Preliminare - Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Shkarko