Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i dytë plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” për vitin akademik 2020/2021

30 Tetor, 2020

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i dytë pranues për vitin akademik 2020/2021

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më 02.11.2020 dhe 03.11.2020 deri në ora 15:30.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 02.11.2020 dhe 03.11.2020 deri në orën 15:30 dhe raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve. Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave!

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga Fakulteti përkatës me datë 4 nëntor 2020 duke filluar nga ora 10:00

 

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Edukim Fillor

Shkarko

Edukim Parashkollor

Shkarko

Fakulteti Juridik

Shkarko

Banka, financa dhe kontabilitet

Shkarko

Menexhament dhe ndermarrësi

Shkarko

Shkenca Kompjuterike

Shkarko

Matematikë Arsimore

Shkarko

Shkarko