Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti Juridik – Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019

10 Tetor, 2018

Rezultatet perfundimtare - Juridik- Afati i dyte pranues

Shkarko